TẶNG NGƯỜI HỮU DUYÊN

SỰ RA ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA

KIẾN THỨC PHONG THUỶ 23/10/2021

Đức Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật  lịch sử. Ngài đã đạt được giác ngộ dưới cội Bồ Đề cách đây hơn 2.500 năm về trước. Đức Phật Thích Ca ngồi kết già  trên nguyệt luân, hoa sen. Thân ngài sắc vàng kim đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi tùy hình hảo, Ngài khoác trên mình áo Tam pháp, tay phải trong tư thế ấn Xúc địa (tay úp trên đầu gối phải, ngón tay chạm đất), tay trái để trong lòng trong tư thế ấn Thiền định nêu biểu sự chứng ngộ tự tính Phật. Trên lòng tay trái ngài trì giữ Bình Bát tràn đầy cam lộ trí tuệ, trường thọ và pháp dược tiêu biểu cho giáo pháp thần dược cứu khổ tất cả chúng sinh.

Thực hành tu tập Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giúp tiêu trừ chướng ngại, tịnh hóa các ác nghiệp và tích lũy vô lượng công đức. 
Nếu đặt làm một bức tượng hay tranh thangka Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bạn có thể tạo công đức đủ để tái sinh an lành và thuận lợi, có tín tâm to lớn đối với đời sống tâm linh.  
Nếu bạn thù hận mọi người, thì việc này sẽ tạo ra nghiệp khiến bạn bị phiền não. Bạn nên sống thiện lành, thực hành tâm linh, tích lũy được nhiều công đức để tránh khỏi những điều phiền não trong cuộc sống.

Tất cả các bệnh tật, chướng ngại và khổ đau và phiền não bắt nguồn từ tâm bạn đều có thể được tiêu trừ nếu bạn thực hành, cầu nguyện, quy y và cúng dường lên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ; viếng thăm bốn thánh địa nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, đạt giác ngộ, chuyển Pháp luân, và nhập Niết bàn. Bạn không nên coi thường bản thân và nhụt chí khi phấn đấu viên mãn những tâm nguyện của bản thân trong cuộc sống. Hãy thực hành kết nối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để đạt được giải thoát và giác ngộ tâm linh.

 

Chân ngôn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
TAYATHA OM MUNI MUNI MAHA MUNI SHAKYAMUNI YE SOHA
(Trì tụng 108 biến trở lên)

OM là những phẩm chất tích cực giác ngộ của Thân Khẩu Ý đức Phật.
MUNI giải thoát sự tái sinh đọa lạc không may mắn, vô minh chấp thủ và ngã ái.
MAHA MUNIYE kiểm soát vĩ đại tất cả sự đau khổ của những ảo tưởng, suy nghĩ nhị nguyên sai lầm.
SOAHA: đón nhận sự gia trì của chân ngôn và thành tựu mọi tâm nguyện thế gian và xuất thế gian.
  

TẶNG NGƯỜI HỮU DUYÊN liên quan khác

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.