TẶNG NGƯỜI HỮU DUYÊN

10 CÂU CHUYỆN THỜI PHẬT TẠI THẾ

KIẾN THỨC PHONG THUỶ 20/07/2021

Nếu bạn bỏ thời gian ra nghe & xem hết 10 câu chuyện này.
Tôi tin bạn sẽ có thành tựu trong việc giác ngộ.
Cuộc đời không cầu giàu sang phú quý chỉ cầu đến được nước An Lạc.
Nam mô Vô lượng Thọ Phật.

TẶNG NGƯỜI HỮU DUYÊN liên quan khác

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.