TẶNG NGƯỜI HỮU DUYÊN

11 PHƯỚC LÀNH CỦA NGƯỜI CÓ LÒNG TỪ BI

KIẾN THỨC PHONG THUỶ 20/08/2021
11 PHƯỚC LÀNH CỦA NGƯỜI CÓ LÒNG TỪ BI

1-Phước lành thứ nhất là khi ngủ, chúng ta được ngon giấc.

2-Phước lành thứ hai là khi thức giấc, chúng ta được bình an

3-Phước lành thứ ba là khi ngủ, chúng ta không gặp ác mộng.

4-Phước lành thứ tư là chúng ta được loài người thương yêu.

5-Phước lành thứ năm là chúng ta được loài vật thương yêu.

6-Phước lành thứ sáu là chúng ta được chư thiên bảo hộ.

7-Phước lành thứ bẩy là chúng ta không bị tổn hại vì lửa, thuốc độc, và vũ khí.

8-Phước lành thứ tám là chúng ta dễ dàng tập trung tâm ý.

9-Phước lành thứ chín là chúng ta có da dẻ, và gương mặt không buồn phiền, luôn được bình an.

10-Phước lành thứ mười là khi chúng ta chết, tâm trí không bị rối loạn.

11-Phước lành thứ mười một là khi tái sinh, chúng ta sẽ lên cõi trời, hay các cõi tốt đẹp hơn.

| Trích Tăng Chi Bộ Kinh |
__________
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

TẶNG NGƯỜI HỮU DUYÊN liên quan khác

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.