THIỀN & NHẠC THIỀN

NHẠC THẦN CHÚ DU DƯƠNG VỀ ĐẠI NHẬT NHƯ LAI VAIROCANAV!

CHIA SẺ KIẾN THỨC 20/08/2021
Ánh sáng bản tâm nguyên thủy của chư Phật, biểu trưng cho Đức Đại Nhật Như Lai, chiếu rọi rực sáng như một triệu mặt trời lớn. Chói lọi, tỏa khắp và không có bóng, không nóng. Quang minh, thanh tịnh, mát mẻ. Kết thúc mọi thời khóa thiền định Kim Cương Thừa, mọi vị Hộ Phật Bản Tôn đều tan hòa vào biển sáng vũ trụ Tỳ Lô Tánh Hải Đại Nhật quang minh chiếu khắp này. Không còn thân, không còn tâm, không còn sống, không còn chết, không còn bệnh, không còn khổ.. không còn gì hư huyễn. Chỉ còn tánh Giác Tỳ Lô Tánh Hải tự do, trải khắp, quang minh, đại hỷ lạc.
"Om Amogha Vairocana Maha Mudra Mani Padme Jvala Pravardaya Hum"

THIỀN & NHẠC THIỀN liên quan khác

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.