VĂN KHẤN

VĂN KHẤN BÉ ĐỎ VÀ TỰ ĐẶT TÊN CHO BÉ

KIẾN THỨC PHONG THUỶ 22/05/2022

Đồ cúng cho Bé Đỏ:

-  Quần áo
- Đồ chơi
- Tiền vàng
- Sữa, bánh, kẹo, hoa quả.

Bài cúng:

Con lạy chín phương Trời con lạy mười phương chư Phật chư Phật mười phương.
Con xin kính lạy chư vị Bồ tát hộ pháp thiện thần.
Con xin kính lạy Ngài bản gia thổ công đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân ,Thổ địa chư vị thổ thần.
Con xin kính lạy ông bà hai bên tổ tiên nội ngoại Cửu Huyền thất tổ Á thân liệt thích nhất thiết đẳng chư chân linh.
Ngày Hôm nay là ngày........tháng........năm......
Kim thần Tín chủ con tên là: ............bản mệnh sinh ............Quán tại số nhà.......phố........phường.......quận........tỉnh.......việt nam
Nay Mẹ sắm chút lễ mọn,tỏ lòng thành mời vong nhi con
Tạ thế vào ngày.......tháng........năm.......(nơi mất) do lỗi đạo đã từ bỏ giọt cưu mang, (hoặc do hoàn cảnh không giữ được đến nay con vẫn vô danh vất vưởng không chỗ vong thân ).
Xin hồn con chứng giám chọn nghĩa trước sau chín chữ duyên con mang nợ trả
Lúc trước mẹ bối rối chưa chọn nghĩa Mẹ con 
Nay Mẹ thành tâm đặt tên cho con trọn nghĩa trọn tình, kể từ đây con tên là............(họ Bố) lòng nhẹ nhõm lòng không ân hận, con có tên không phải vô danh.
Lễ mọn này con xin ông bà hai bên nội ngoại chứng giám nhận con nhận cháu dẫn dắt cháu theo về Đình về Chùa để tu tập che chở cho theo hầu bóng Quỳnh bóng quế,sớm tối theo hầu cửa từ bi hoặc vãng sinh về nơi Tây phương cực lạc.
Mong con đại xá có thiếu sót thì thì báo cho Bố cho Mẹ, không quấy nhiễu Cha mẹ doạ nạt các anh các em, mong con phù hộ che chở cho Bố mẹ và các anh các em con.
Nam mô Tây phương cực lạc thế giới Đại từ Đại bi tiếp dẫn đạo sư A di đà Phật.
           NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (10 lần)
      NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (10 lần )
        Nam mô Đại thế chí Bồ tát (10 lần)
      Nam mô  Địa tạng vương Bồ tát (10 lần)
      Nam mô thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ tát (10 lần)

 
-Nguồn do AD Thiên Ngọc Kinh tổng hợp và biên soạn-

 

VĂN KHẤN liên quan khác

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.